NL | DE

Flow

Flow is een makkelijk te installeren energiemeter, je plugt de dongle in in je P1 poort van de digitale meter en de flow app loodst je makkelijk door de installatie. Via de app kan je real time je verbruik raadplegen, daarenboven wordt je gewaarschuwd wanneer er een nieuwe maandpiek wordt gerealiseerd, wat belangrijk is in het kader van het capaciteitstarief. Daarnaast biedt Flow ook de mogelijkheid om via het Flow platform je eigen consumptie te optimaliseren ten opzichte van je productie.  Op korte termijn zal je je slimme toestellen op het platform kunnen aansluiten met als doel in te spelen op de dynamische energieprijzen en onbalans in de markt.

De quelles formes d'énergie puis-je recevoir des informations ?
electricity Electricité
 • par seconde
 • par minute
 • par 15 minutes
 • par heure
 • par jour
 • par semaine
 • par mois
 • par année
gas Gaz
 • par 5 minutes
 • par 15 minutes
 • par heure
 • par jour
 • par semaine
 • par mois
 • par année
Données de consommation par le système, en temps réel ou avec délai
 • Montre en temps réel la consommation actuelle de courant
 • La fréquence de rafraîchissement maximale est par seconde
Consultez votre consommation sur :
 • Smartphone
 • Tablette
 • Ordinateur
Comparez votre consommation
 • à celles de périodes antérieures
 • à d'autres ménages
Comment est-ce contrôlé ?
Panneaux Solaires
 • Via het portaal kan je je zonnepanelen koppelen aan ons systeem, hierdoor kunnen we de stroomproductie van de zonnepanelen meten en weergeven.
 • Het basispakket bestaat uit een dongle met bijhorende app.
Quelles autres fonctions ou possibilités le système propose-t-il ?
 • Flow alarmeert de gebruiker bij overschrijding van de capaciteitspiek waardoor het piektarief tot een minimum wordt herleidt.
 • Flow optimaliseert het eigen verbruik van je productie van je PV installatie.
 • Flow speelt in op dynamische energieprijzen zodat je steeds kunt verbruiken aan het laagste tarief.
 • Indien je in het bezit bent van een batterij dan zal Flow ervoor zorgen dat je batterij steeds op de meest optimale manier wordt benut.
 • Al deze extra functies worden verder uitgerold en geperfectioneerd, Flow stelt zichzelf als doel om deze functies gratis te blijven aanbieden in ruil een deel van de gegenereerde winst.
Le système présente-t-il des possibilités d'extension et quels en sont les coûts ?
 • Op lange termijn wil Flow samen met al zijn gebruikers een belangrijke speler worden op de energiemarkt, waarbij de gezinnen die als derde grootste afnemer van energie een actieve rol in de energiemarkt kunnen opnemen. Dit kan onder meer door groepsaankopen van energie maar evengoed door de gezinnen in te zetten als evenwichtsverantwoordelijken in de energiemarkt. Geheel volgens de filosofie van Flow is het de bedoeling om enkel te verdienen als de gezinnen winst maken door de diensten van Flow.
Que fait-on de mes données de consommation d'énergie ?

Les données de consommation sont toujours envoyées par Internet vers un site web ou une application.

Zonder directe toegang tot de verbruiksgegevens kan Flow geen extra diensten aan de klant aanbieden.

Que fait-on de vos données individuelles ?

Les données individuelles (comme les adresses e-mail) du client sont utilisées pour lui envoyer des offres d'autres entreprises (tierces) ou sont transmises ou revendues à des tiers.

Als er in het kader van een optimale toepassing van het energieverbruik van een welbepaald gezin er een mogelijke winst kan zitten dan zal Flow deze oplossing aan het betrokken gezin voorstellen, al dan niet samen met een partnerbedrijf.

Charte Vie privée