NL | DE

iLusmart

De iLusmart is een digitale datamonitor die gekoppeld wordt aan de digitale meter en op die manier verbruiksgegevens van de gebruiker kan registreren, meer bepaald de afgenomen stroom.
Als de eindgebruiker in bezit is van een zonnepaneleninstallatie registreert de datamonitor ook de teruggeleverde stroom.


Aan de hand van de iLusmart App kan de gebruiker de gegevens op een eenvoudige manier in realtime raadplegen en opvolgen. Op basis van het verbruik biedt de app gepersonaliseerde adviezen om de gebruiker te helpen zijn direct verbruik van zonne‐energie te verhogen, zodat deze gevoelig op zijn energierekening kan besparen. Zo maakt de iLusmart App het bijvoorbeeld mogelijk om de ideale capaciteit en bijhorende terugverdientijd van een thuisbatterij te bepalen aan de hand van reële data. Met deze aanpak hoopt iLumen elke gebruiker maximaal te laten genieten van zijn lokaal geproduceerde zonne‐energie.

De quelles formes d'énergie puis-je recevoir des informations ?
electricity Electricité
 • par heure
 • par jour
 • par semaine
 • par mois
 • par année
Données de consommation par le système, en temps réel ou avec délai
 • Montre en temps réel la consommation actuelle de courant
 • La fréquence de rafraîchissement maximale est par heure
Consultez votre consommation sur :
 • Smartphone
 • Tablette
 • Ordinateur
Comparez votre consommation
 • à celles de périodes antérieures
Comment est-ce contrôlé ?
 • Maximisation de l'autoconsommation
 • Gestion de la flexibilité
 • Gestion du tarif des capacités
 • Tarifs dynamiques
Panneaux Solaires
 • Ja, het systeem kan automatisch de stroomproductie van zonnepanelen aflezen over een Modbus netwerk met de omvormer
 • Le système affiche l'électricité renvoyée sur le réseau
Smart Charging Véhicule électrique (VE)
 • Vehicule To Grid
 • Aanwezigheid WiFi-netwerk of Ethernet verbinding
 • in de iLusmart App zijn verschillende slimme laadprogramma’s voorzien, waarvoor slimme sturing door iLusmart in cloud-omgeving noodzakelijk is
Pompe à chaleur
 • Aanwezigheid WiFi-netwerk of Ethernet verbinding. Warmtepomp dient ‘Smart Grid ready’ te zijn
 • Slimme sturing door iLusmart in cloud-omgeving
Chaudière thermodynamique
 • Aanwezigheid WiFi-netwerk of Ethernet verbinding, Warmtepompboiler dient ‘Smart Grid ready’ te zijn
 • Slimme sturing door iLusmart in cloud-omgeving
Batterie domestique
 • Aanwezigheid WiFi-netwerk of Ethernet verbinding
 • Slimme sturing door iLusmart in cloud-omgeving
Appareils éléctroménagers
 • Toestellen die compatibel zijn met smart plugs
 • Verbruik van de bewuste toestellen wordt gemonitord in iLusmart App
Chaudière électrique
 • Aanwezigheid WiFi-netwerk of Ethernet verbinding, toepassing iLuheat technologie iLumen
 • Slimme sturing van iLuheat technologie door iLusmart in cloud-omgeving
 • De iLusmart App
 • De iLusmart hardware
Quelles autres fonctions ou possibilités le système propose-t-il ?
 • De iLusmart leest niet enkel data van de digitale meter uit ter visualisatie in de iLusmart App, maar stuurt ook op een slimme manier andere productinnovaties van iLumen aan zoals thuisbatterij iLubat, slimme
 • laadoplossing voor elektrische voertuigen iLucharge en warmtebatterij iLuheat.
Le système présente-t-il des possibilités d'extension et quels en sont les coûts ?
 • De iLusmart App kan gratis worden uitgebreid met specifieke modules voor thuisbatterij iLubat, slimme laadoplossing voor elektrische voertuigen iLucharge en warmtebatterij iLuheat.
Que fait-on de mes données de consommation d'énergie ?

Les données de consommation sont toujours envoyées par Internet vers un site web ou une application.

De gebruiker van de iLusmart App dient via het ‘Mijn Fluvius’ webportaal aan iLumen een EAN‐mandaat te geven om de data van de digitale meter uit te lezen en te visualiseren in de iLusmart App.

Que fait-on de vos données individuelles ?

Les données individuelles du client sont utilisées pour lui soumettre des propositions d'autres services (payants) de la même entreprise.

Op vraag van de gebruiker kan iLumen op basis van verbruiksdata persoonlijke adviezen verlenen met betrekking tot producten die kunnen bijdragen aan de optimalisatie van het direct verbruik met het oog op een lagere energiefactuur.

Charte Vie privée