NL | DE

Luqas van Qbus

De LUQAS module is een energiemanagementsysteem (EMS) met 6 functies die volledig stand-alone werkt.
Met 1  module is het mogelijk om de energiestromen in de woning te begrijpen en de warmtepomp slim aan te sturen via de Smart Grid contacten. De 6 functies zijn:  1. Koppeling met slimme meter  

 2. P1-poort splitter (3x RJ12)​ 

 3. Sturing warmtepomp / boiler​ via Smart Grid 

 4. Active Load Balancing van een laadpaal  

 5. Uitlezen verbruiken via pulstellers​ 

 6. Bediening / visualisatie / notificaties via Cloud​ 

  • Bediening: applicatie waar eindklant zijn installatie kan bedienen ​

  • Visualisatie: live en historische energiedata + instellingen sturing ​

  • Notificaties: verwachte kwartierpiek overschrijden, overproductie & overconsumptie​  
Via de P1 poort kan de data van de digitale meter worden uitgelezen. Zo weet de module op elk moment bijvoorbeeld hoeveel injectie en afname er is. Daarnaast heeft de module ook twee relais die gecombineerd kunnen worden tot Smart Grid Sturing voor warmtepompen om deze geforceerd uit te zetten (in functie van peak-shaving), in normaal modus te plaatsen of in comfort of boost modus te zetten (om energie te bufferen). Op deze manier kan de warmtepomp optimaal en energie-efficiënt aangestuurd worden zonder comfortverlies. De 2 pulsingangen kunnen gebruikt worden om het waterverbruik of de pulsen van een extra kWh teller (PV-panelen, warmtepomp,…) uit te lezen.   
Deze module is ook voorzien van een slimme P1-poort switch waarmee de P1 data gesplit wordt over drie P1 OUT poorten.
Via de ethernetconnectie kan ook een laadpaal gekoppeld worden. De Luqas module zal dan de beschikbare stroom automatisch regelen in functie van ingestelde parameters (zoals energieslider, hoofdautomaat, technische installatie, …) en van de actuele digitale meter info.  
De configuratie van de module gebeurt op basis van een vlotte configuratiewizard online na het scannen van de QR-code op de module. Op enkele minuten tijd is de module geconfigureerd en zal de eindklant een e-mail ontvangen met een link naar zijn energiedashboard via de Qbus Control app of Cloud. 
De visualisatie en bediening gebeurt via de Qbus Control applicatie of Cloud interface waar alles in 1 oogopslag eenvoudig wordt voorgesteld. De eindgebruiker kan hierin zijn warmtepomp en/of laadpaal zelf bijregelen of automatisch laten sturen op basis van een energieslider: deze slider geeft aan hoeveel vermogen er maximaal mag verbruikt worden. Zo is de eindgebruiker ‘still in control’. 
Alle data worden bijgehouden op het energiedashboard. Zo is het mogelijk om grote verbruikers op te sporen in historische data.
De data kunnen ook gebruikt worden om investeringen in nieuwe toestellen te kunnen afwegen.  

De quelles formes d'énergie puis-je recevoir des informations ?
electricity Electricité
 • par seconde
 • par heure
 • par mois
 • par année
gas Gaz
 • par 5 minutes
 • par heure
 • par mois
 • par année
water Eau
 • par 5 minutes
 • par heure
 • par mois
 • par année
Données de consommation par le système, en temps réel ou avec délai
 • Montre en temps réel la consommation actuelle de courant
 • La fréquence de rafraîchissement maximale est par seconde
Consultez votre consommation sur :
 • Un écran mural indépendant (moniteur du système)
 • Smartphone
 • Tablette
 • Ordinateur
Comparez votre consommation
 • à celles de périodes antérieures
Comment est-ce contrôlé ?
 • Maximisation de l'autoconsommation
 • Gestion de la flexibilité
 • Gestion du tarif des capacités
Panneaux Solaires
 • Avec un compteur (supplémentaire), le système peut mesurer automatiquement la production d'électricité des panneaux photovoltaïques
 • Le système affiche l'électricité renvoyée sur le réseau
Smart Charging Véhicule électrique (VE)
 • De laadpaal moet compatibel zijn met de module.
 • De laadpaal moet compatibel zijn met de module. De lijst van compatibele laadpalen is terug te vinden in Annex 2 van onze technische fiche ( https://files.qbus.be/assets/documentatie/Technischefiches/TECHNISCHE_FICHE_LQS06SA.pdf )
Pompe à chaleur
 • De warmtepomp moet Smart Grid ready zijn en dus Smart Grid contacten hebben of minimaal over een PV contact beschikken. De meerderheid van de huidige warmtepompen op de markt beschikken over deze contacten.
 • Er zijn 2 relay contacten voorzien op de module waarmee de Smart Grid contacten kunnen aangestuurd worden. Op deze manier kan het systeem de autoconsumptie verhogen door de groene energie te bufferen in de vorm van warmte als er voldoende injectie is. De module kan ook de warmtepomp geforceerd uitzetten op moment dat er veel afname is, om zo de kwartierpieken te beperken.
Chaudière thermodynamique
 • De warmtepompboiler moet een PV contact hebben.
 • De module kan via een relais het PV contact aansturen. Op deze manier kan er op momenten van voldoende injectie de groene energie gebufferd worden.
Chaudière électrique
 • Elektrische boiler beschikt idealiter over een vrijgave contact.
 • Het vrijgave contact kan ingeschakeld worden wanneer er veel injectie is. Met een Qbus Full installatie kunnen alle elektrische boilers aangestuurd worden.
Chauffage à accumulation
 • Het vrijgave contact kan ingeschakeld worden wanneer er veel injectie is. Met een Qbus Full installatie kunnen alle elektrische boilers aangestuurd worden.
Comment le système est-il raccordé au routeur Internet ?
 • Par un câble réseau
Si le routeur Internet n'est pas intégré au compteur, qu'est-ce que cela implique pour l'installation du système ?
 • Vous avez besoin d'équipements supplémentaires ou devez suivre une procédure d'installation spécifique
 • Er dient een kabel getrokken worden tot de meterkast of er wordt een 4G router geplaatst voor de internetvoorziening.
 • Een Luqas DIN-rail module
 • een RJ12 kabel van 5 meter
 • een netwerkkabel van 3 meter.
Quelles autres fonctions ou possibilités le système propose-t-il ?
 • • P1-poort splitter (3x RJ12)
 • • Kwartierpiekvoorspelling (wat zal de kwartierpiek zijn van het lopend kwartier)
 • • Notificaties instellen bij overschrijden huidig maximaal kwartierpiek
 • • Notificaties bij overproductie of overconsumptie
Le système présente-t-il des possibilités d'extension et quels en sont les coûts ?
 • Uitbreiding van de installatie kan zeer eenvoudig door extra Qbus modules en een controller toe te voegen.
 • Hieronder een opsomming van de mogelijkheden:
 • • Verlichting (schakelen)
 • • Verlichting (dimmen)
 • • 0/10V sturing
 • • Modbus
 • • Rolluiken / Zonnewering
 • • Bewegingssensoren
 • • Thermostaten
 • • HVAC stuurmodules
 • • Touchscreen
 • • Touchswitch
 • • Videodeurbel
 • Prijzen zijn op te vragen bij uw Qbus installateur.
Que fait-on de mes données de consommation d'énergie ?

Les données de consommation sont toujours envoyées par Internet vers un site web ou une application.

Que fait-on de vos données individuelles ?

Les données individuelles du client sont uniquement utilisées pour lui fournir un service.

Charte Vie privée